Vanaf januari 2016 is mijn website verplaatst naar: 

www.nellyontour.wordpress.com

 

From Januari 2016 my new website is: 

www.nellyontour.wordpress.com

 

 


Friends 

 

NAAM Omschrijving
Thijs Maakte de website werkend
Ingrid Gaf me PGB-werk: oppassen + wekelijks bewegen
Annet + Cor Batterij-oplader, mini-zaklampje, camera, telefoon 
Sinterklaas Reiskluis, aanwijswoordenboek + zakmes 
Koen  Backpack, slaapzak + multitool
Alle broertjes mp3-speler die NIEMAND wil jatten :D
Pap + mam Wandelschoenen
Forum De weekkrant zal mijn verhalen plaatsen! (oplage 9.100)
Robertjan Gaf me het contactadres van een vriend in Quito
Pieter Doet een bijdrage aan de projecten als ik er ben
Helga Gaf korting op mijn (laatste?) zangles
Paulo Zijn BeYouBeHappyBeFree-pagina als platform gebruiken
Acoustic 4 De band huurde mij om geluid/video opnames te maken
Marianne Onze gelegenheidsband speelde op haar 50e verjaardag
Koen, Thijs,
Ernstjan
Wilde onze gelegenheidsband zijn
Peter Kocht mijn motoren en gaf me twee gratis autorijlessen
See Mae Boekte mij voor een huiskamerconcert
Jolanda Doet een bijdrage in ruil voor mijn motorpak
Gertjan Ik word zijn foster parents kind :)
Jaap Abonneert zich op mijn blog/verhalen 
Eef (en Tonnie) Kocht twee cd's en het boek en verzon zijn eigen prijs
Bodega El priorato Organiseerde een betaald concert voor mij in Sevilla
Kim Kocht twee cd's en een boek en gaf het door aan Anna
Harold & Charo Lieten me (8x!) in hun woonkamer slapen in Cádiz 
Harold Nam een video op voor mijn cd over reizen / Cadiz.
Dawn Regelde een dagje werk in Sevilla en kocht twee cd's
Anna Kocht twee cd's en het boek
Ignacio Drie dagen blijven slapen in Granada, inclusief rondleiding
Cadiz & Sevilla Vrijgevigen op straat maakten spelen leuk & nuttig!
Rob Kocht twee cd's en het boek
't Steegje Publiceerde een verhaal over de straatkliniek
sonenbreugel
verbonden
Biedt een platform om verhalen te delen 
Pedro Gaf me 40% korting op mijn huur in Quito
Onbekende weldoener  Betaalde zomaar mijn lunch in Quito na mijn verhaal over het project, zonder bijbedoelingen.
"Opa" Ramon Liet me zomaar gratis drie dagen slapen & eten aan de Ecuadoraanse kust, bij gebrek aan vrij hostel
wereldsupporter.nl Zette mijn profiel als "CV-highlight" op de homepage
Acoustic 4 Huurde me als inval voor een heerlijk optreden!
Kim Gaf me het contact van een kennis in Peru (met 'n project)
Bets & Cor Gaven me een mooie verrassingsbijdrage voor vertrek
Bart Huurde me als achtergrondmuziek voor een familiefeest
Brabantzorg Gaf me een bijdrage ipv afscheidsbloemen bij mijn ontslag
Bran Liet me voor een vriendenprijsje een cd'tje opnemen
Joho Wereldsupporter Blogger Award 2015: bijdrage €250

 

   
(Extra) donatie
voor project

Linda, George, Marjorie, Annelieke, Elke, Bert/Marie-Louise, Noémi, Ciel, Eef, Gertjan, Pieter Jan, Albert

   

     ... en verder iedereen die mijn link en/of verhalen deelt op facebook of eigen website!

 

 

NAME Description
Thijs Made the website work
Ingrid Gave me extra work
Annet + Cor Battery-recharger, mini-flashlight, camera, phone
Sinterklaas Travel-safe, "indicate-dictionary" + pocket knife
Koen  Backpack, sleeping bag + multitool
Alle broertjes Mp3-player that no one 'd want to steal
Pap + mam Shoes 
Forum The local newspaper will post my stories! 9.100 copies
Robertjan Gave me the contact details of his friend in Quito
Pieter Makes a contribution to the projects once I'm there
Helga Gave me a discount on my (last?) singing class
Paulo I can use his BeYouBeHappyBeFree-page as a platform
Acoustic 4 This band "hired" me to make audio/video recordings 
Marianne She booked our occasional band to play at her 50th birthday
Koen, Thijs,
Ernstjan
Wanted to be our occasional band
Peter Bought my motorcycles and gave me 2 free lessons (car)
See Mae Booked me for a livingroom-concert
Jolanda Makes a contribution in exchange for my motor-gear
Gertjan I'll be his "foster parents" child
Jaap Subscribed to my blog 
Eef (en Tonnie) Bought my 2 cd's and the book and made his own price
Bodega El priorato Organised a payed gig for me in Seville
Kim Bought my 2 cd's and a book
Harold & Charo Let me stay in their house when I visited Cádiz
Harold Made a promotional video for my cd about travels
Dawn Arranged a day-job for me in Seville and bought my 2 cd's
Anna Bought my 2 cd's and a book
Ignacio I stayed at his house for 3 days, + Granada-tour
Cadiz & Sevilla Generous people in the streets made busking much fun & useful!
Rob Bought my 2 cd's and the book
't Steegje Published a story about the street clinic
sonenbreugel
verbonden
Offers a platform to share stories
Pedro Gave me a 40% on my rent in Quito
Onbekende weldoener  Payed for my lunch in a restaurant in Quito after my story about the project, without ulterior motives
"Opa" Ramon Let me stay over for three days at the Ecuadorian coast, when there was no room in any hostel. 
wereldsupporter.nl Put my profile as "CV highlight" on the website
Acoustic 4 Hired me es a substitute for a great gig
Kim Gave me the contact details of someone she knew (with an eco project) in Peru
Bart Hired me to play some music at a family event 
Brabantzorg Gave me a little extra money instead of flowers when I quit. 
Joho Worldsupporter Blogger Award 2015: contribution €250

 

   
(Extra) contributions to the project

Linda, George, Marjorie, Annelieke, Elke, Bert/Marie-Louise, Noémi, Ciel, Eef, Gertjan, Pieter Jan, Albert

 

   .... and everyone who shared my link and/or stories on facebook or his/her own website!