Vanaf januari 2016 is mijn website verplaatst naar: 

www.nellyontour.wordpress.com

 

From Januari 2016 my new website is: 

www.nellyontour.wordpress.com

 

Blog september 2012

01-02-2013 19:53

Cádiz, een jaar binnen de muren van dreambubble city

Cádiz, een stad vol dromers die geduldig wachten tot de verwezenlijking van hun plannen gewoon een keer op een dinsdagmiddag met de Levante aan zal komen waaien. Waar de meeste machomannen nog bij hun moeder wonen. Waar je “in elk geval niet nu” bedoelt als je “mañana” zegt en waar zelfs het geduld...

—————

01-02-2013 19:49

Cádiz, a year within the walls of dreambubble city

Cádiz, a city full of dreamers who wait patiently for the day that the Levante will bring them the realisation of their dreams by blowing it right into their arms on an ordinary tuesday afternoon. Where the mayority of the macho-men still live with their mom. Where you mean “at least not today”...

—————


                      


Blog oktober 2010

04-03-2013 21:48

Afscheidsfeestje: rare kadootjes, tostadas en twee eenzame muzikanten op een verlaten boulevard

Ik kende ongeveer de helft van de mensen die er waren. De meeste studenten waren begin juli alweer terug naar huis gegaan en ik was nu, eind september en vier dagen voor het nieuwe academiejaar, ongetwijfeld the last one standing. Maar verder waren de belangrijkste mensen gekomen, al was het café...

—————

04-03-2013 21:40

Farewell party: odd presents, tostadas and two lonely musicians on an empty boulevard

I only knew about half of the people there. Most students had returned to their home country in July already, and now four days before the start of the new academic year in October, I certainly was the last one standing. But most of my friends that hadn’t left were there, eventhough there weren’t...

—————


Blog september 2010 (1)

09-02-2013 22:02

Soms is het leven een chocoladefontein

Zoals ik al zei: rijk word je niet met liedjes zingen op straat. Er zijn dan ook veel betere redenen om het wel te doen: je komt zo van alles tegen. Heus niet alleen de Bulgaarse accordeonisten die noord-Europese rijke ongetrouwde vrouwen zoeken om koffie mee te drinken (zie mijn vorige verslag,...

—————

09-02-2013 21:58

Sometimes life is a fountain of chocolat

Like I said: busking won’t make you rich money-wise. There are far better reasons to play in the streets though: all kinds of things cross your way. Not only Bulgarian accordeonists looking for rich unmarried women from the north of Europe to have coffees with (see my previous report, May...

—————


                            


Blog august 2010 (2)

01-03-2013 20:42

Mensen Die Iets Van Je Willen (Brrr!)

Iedereen heeft wel een paar Grote Zonden. Zo heb ik een zwak voor koekjes en is de lijn tussen enthousiasme en obsessies bij mij vaag en snel overschreden. Bovendien gebruik ik de “onschuld” op mijn voorhoofd regelmatig als het niet echt noodzakelijk is. Sommige mensen noemen dat manipulatie. Ik...

—————

01-03-2013 20:34

People Who Want Something From You (Brrr!)

Everybody has a few Big Sins. I have a weak spot for cookies and the line between my enthusiasm and obsessions is vague and easily crossed. Besides, I often use the “innocence” on my forehead when it’s not really necessary. Some people call that manipulation. I call it “innocence” on my...

—————


                               


Blog august 2010

06-02-2013 21:42

Peras fritas (gebakken peren)

Dzzjjj-zzjjj-zzjjjj-zjjjunggggg…Oh nee. Niet nu “dzzjjung” toch? Terwijl ik het zie-je-wel-eigen-schuld-stemmetje in mijn hoofd het zwijgen opleg, probeer ik alle mogelijke combinaties van choke, koppeling en gas tot ik niet meer weet welke ik heb gehad. Nu heb ik hem geheid verzopen. Intussen...

—————

06-02-2013 21:40

Peras fritas (fried pears, that's a Dutch metaphor)

Dzzjjj-zzjjj-zzjjjj-zjjjunggggg… Oh no. Not “dzzjjung”, is it? Not now. I silence the “it’s-your-own–fault-told-you-so” moaning voice in my head while I try all possible combinations of choke, gear and gas until I can’t remember anymore which ones I tried. Now I flooded the engine for sure. In the...

—————


                                   


Blog july 2010

27-02-2013 21:02

Uit het dagboek van een straatmuzikant: Carlos

De eerste keer dat ik Carlos zag, drentelde hij ongedurig over de boulevard rond de plaats waar ik me met mijn versterker en gitaarkoffer had geinstalleerd, alsof hij twijfelde of hij wel of niet een praatje zou komen maken. Als het al twijfel was geweest, duurde die niet lang: er gingen maar twee...

—————

27-02-2013 21:00

From a busker's diary: Carlos

The first time I saw Carlos, he was strolling around at the part of the boulevard where I stood with my amplifier and my guitar case at my feet, as if he wasn’t sure if he should come over to have a chat. His doubt didn’t last long: after two verses and a chorus he suddenly stood next to me,...

—————


                                  


Blog june 2010

07-02-2013 20:02

Broccoli afgieten zal nooit meer hetzelfde zijn.

Cádiz is een schiereiland dat niet groter is dan de stad zelf: waar de huizen ophouden, begint na de stadsmuur meteen de oceaan. Alles is hutje mutje op elkaar gebouwd om ervoor te zorgen dat de brandende zon op zo weinig mogelijk plaatsen naar binnen kan. Toch vinden de warmte en het vocht waar de...

—————

07-02-2013 19:54

Straining off broccoli will never be the same again.

Cádiz is a peninsula that’s just as big as the city itself: where the houses stop, the ocean begins right after the citywall. All the houses are built really close to eachother in a try to prevent the burning sun to get in. But still both the heat and the humidity that makes the air heavy always...

—————


                                 


Blog may 2010 (1)

09-02-2013 18:51

Rijk? Ja. Getrouwd? Nee. Koffie?

Of het ook wat verdient, op straat spelen? Soms. Zoals op de dagen dat er twee of soms drie cruiseschepen aanlegden in de haven. Drijvende flatgebouwen vol met mensen die van de organisatie vijf uur de tijd kregen om de stad te verkennen. Ervaring had ons geleerd dat de gemiddelde cruise-passagier...

—————

09-02-2013 18:51

Rich? Yes. Married? No. Coffee?

Do you actually make some money busking? We did sometimes. Like at those days when there were two or three cruiseships moored at the harbour of Cádiz. Floating skyscrapers full of people who had five hours to get to know the city. Our experience was that a typical cruise-passenger wouldn’t make it...

—————